Meditation

T'ai Chi Ch'uan beskrivs ibland som ”meditation i rörelse” (meditation in motion). I T'ai Chi Ch'uan strävar man efter både stillhet och rörelse samtidigt. Den som gör T'ai Chi Ch'uan befinner sig såsom i mitten av en tornado. Där, i stormens öga, är det lugnt och stilla men längre ut pågår kraftfulla virvelformade rörelser. I denna stillhet finns möjlighet att komma i kontakt med och utveckla sina djupare psykologiska nivåer. T'ai Chi Ch'uan är en utmärkt övning för att behålla ett inre lugn i en stressig vardag samtidigt som man är aktiv och uppmärksam utåt.
Hälsa

T'ai Chi Ch'uan kommer ur samma kunskapsbas som traditionell kinesisk medicin med vetskap om t.ex. kroppens meridianer och akupunktur. Övningarna används till att stärka kroppen och förebygga sjukdomar. Systemet aktiverar alla kroppens muskler och senor. Man utvecklar en mer medveten andning som är viktig för att kontrollera rörelserna och syresätta blodet. I T'ai Chi Ch'uan försöker man få en känsla för den livskraft som man i Kina kallar Chi. Med hjälp av rörelserna cirkulerar man denna livskraft genom kroppen.
Självförsvar

I T'ai Chi Ch'uan är det viktigast att först möta sig själv. Genom att kunna kontrollera sin rädsla och ilska kan man hålla sig lugn och därmed undvika konflikter innan de uppstår. Om det inte är möjligt arbetar man efter T'ai Chi Ch'uans principer: Man sätter aldrig kraft mot kraft utan följer med motståndarens rörelser, styr undan den attackerande kraften i en cirkel tillbaks mot motståndaren själv. Man använder de rörelser man tränat i formen. T'ai Chi Ch'uan hör till de inre Kung Fu stilarna. Det innebär att man inte använder rå muskelstyrka utan använder inre kraft och förståelse av principer. Därför är det också betydelselöst om man är lång eller kort, tjock eller smal. Varje typ har några fördelar och lika många nackdelar. Det ena kompenserar det andra. I sin vardag kan man hamna i situationer med fysiskt våld, men mer vanligt är konfrontationer med andra på ett mer psykologiskt plan. T'ai Chi Ch'uans självförsvarsfilosofi går att tillämpa även i sådana situationer.
tillbaka