Vad är T'ai Chi Ch'uan?T'ai Chi Ch'uan (TCC) kan beskrivas som en serie cirkulära rörelser som utförs med en mjukt flödande kontinuitet. Syftet med denna rörelsekonst kan beskrivas i tre delar: meditation, hälsa och självförsvar. För att nå en hög nivå i TCC måste man utveckla alla dessa tre delar som är sammanlänkade och beroende av varandra.

TCC utvecklades i Kina för över tusen år sedan och är intimt förknippad med taoistisk filosofi som bygger på principen om ständiga förändringar. Taoisterna, som vid tiden då TCC utvecklades var Kinas läkare, använde Tao Yin, en Chi Kung övning, som utgångspunkt för den stridskonst som senare skulle komma att kallas T'ai Chi Ch'uan.

TCC fick till slut sitt namn på grund av att den var ett tydligt uttryck för T'ai Chi principen, det vill säga hur motsatta krafter kan samverka och komplettera varandra. Det vanligaste beskrivningen av denna princip finns i T'ai Chi Tu symbolen, ofta kallad ”Yin-Yang symbolen”.


Mer om meditation, hälsa och självförsvarWilliam S. Dockens III skriver om T'ai Chi Ch'uan:

The Way To Personal Empowerment

Learning How To Learn