Tao Circle


Tao Circle T'ai Chi Ch'uan och
William S. Dockens III

Tao Circle of T'ai Chi Ch'uan erbjuder kurser i T’ai Chi Ch’uan i Stockholm, Uppsala och i Köpenhamn som leds av instruktörer med lång erfarenhet.

Gruppens huvudinstruktör William S. Dockens III (Bill) undervisar på helgkurser och sommarläger. Bill startade Tao Circle of T'ai Chi Ch'uan 1974 på inrådan av sin lärare Dr William C.C. Hu för att förutom självförsvarsdelen ta upp ett bredare spektrum av T'ai Chi. Dr Hu har själv också bidragit till gruppens utveckling med flera besök i Sverige.

Tao Circle består av män, kvinnor, unga och gamla, med representation från en mängd olika yrkesområden. Detta bildar en dynamisk och spännande grupp där generositet och glädje är självklara ingredienser. Gruppen bygger på ett öppet system där alla delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Man återvänder alltid till grundprinciperna och därför kan avancerade elever och nybörjare träna tillsammans.

Bill är född och uppvuxen i USA, flyttade senare till Sverige och har undervisat i TCC i Stockholm sedan 1968. Han bor för närvarande i Köpenhamn. Bills stil och undervisningsmetod är djupt influerad av hans lärare. Stilen har namnet ”Fire and Thunder” och tonvikten ligger på praktisk tillämpning. Bill har studerat TCC i 46 år och undervisat i över 35 år.

Dr Hu´s T'ai Chi stil är en gren av Yang-skolan. Även om principerna är desamma så är Hu´s röreslser mer kompakta än de populära, stora rörelser som lärs ut av studenter till Yang Chen Fu.


William S. Dockens III skriver om gruppens historia:

The Way To Personal Empowerment